การนัดหมาย

นัดหมายแพทย์

ท่านสามารถนัดหมายแพทย์ โดยการติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

055-909-000
tod@psv.co.th

หรือท่านสามารถทำการนัดหมาย โดยการกรอกข้อมูลด้านล่างนี้


ชาย หญิง


เวลานัดหมายที่ท่านสะดวก





หมายเหตุ : การนัดหมายแพทย์ผ่านแบบฟอร์มนี้ เป็นการส่งความต้องการของท่านมายังโรงพยาบาลเท่านั้น โดยทางโรงพยาบาลจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการนัดหมายต่อไปโดยเร็วที่สุด