บทความทางการแพทย์
มารู้จัก..เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT 128 Slices

CT 128 Slices เป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถ Scan ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.5 วินาที ลดปริมาณรังสีสูงสุด 80% ด้วยโปรแกรม iDose4 ,สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ และยังสามารถตรวจอวัยวะที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างหัวใจได้ แม้ผู้ป่วยเด็กก็สามารถ Scan ได้

อีกทั้งความสามารถของ Computer ในการจัดการกับข้อมูลที่ Scan ผู้ป่วยก็พัฒนาอย่างมาก ทำให้การสร้างภาพ 3 มิติที่มีความคมชัดมากขึ้นเรื่อยๆ สามารถดูภาพในระนาบต่าฃๆ รวมทั้ง การสร้างภาพแบบเดียวกับการตรวจส่องกล้อง เช่น การตรวจลำไส่ใหญ่ การตรวจท่อทางเดินหายใจ เป็นต้น

 

 

CT Scan 128 Slices ในการตรวจเส้นเลือดหัวใจ

การตรวจหัวใจหรือเส้นเลือดหัวใจทำได้ยากกว่าการตรวจอวัยวะอื่นๆ โดยเครื่องจะสร้างภาพหัวใจและหลอดเลือดหัวใจที่มีขนาดเล็กได้คมชัดทำให้เห็นรอยโรคได้ชัดเจนกว่า และในการตรวจบางกรณีอาจจำเป็นต้องมี การฉีดสารทึบรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ เพื่อให้ได้รายละเอียดของภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 วิธีการตรวจ ได้แก่
1.การตรวจหาปริมาณแคลเซียมที่เกาะหลอดเลือดหัวใจ
2.การตรวจกาภาวะอุดตันของหลอดเลือดหัวใจ
3.การตรวจดูประสิทธิภาพในการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ

> การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography)

เป็นการตรวจการตีบตัน และความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดหัวใจ ใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ การทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจหรือการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
 

ข้อบ่งชี้การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอเลือดหัวใจ
ผู้ที่สงสัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดหัวใจผิดปกติ เช่น มีอาการเจ็บหน้าอกผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฟรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงผิดปกติ หรือไม่สามารถบอกความผิดปกติได้ชัดเจน
ติดตามผลการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 
 
 
 
 
ศูนย์รังสีวินิจฉัย โทร. 055-90-9000 ต่อ 4171, 9123