บทความทางการแพทย์
ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิต คือ แรงดันของโลหิตต่อผนังหลอดเลือดแดง วัดได้ 2 ค่า คือ ความดันโลหิตตัวบน เป็นแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว และความดันโลหิตตัวล่าง เป็นแรงดันโลหิตขณะที่หัวใจคลายตัว

 

ความดันโลหิตสูง หมายความว่าอย่างไร

องค์การอนามัยโลกได้กําหนดว่า ความดันโลหิตสูง คือ ความดันโลหิตตัวบนมากกว่าหรือเท่ากับ 140 ม.ม.ปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตตัวล่างมากกว่าหรือเท่ากับ 90 ม.ม.ปรอท แต่การจะตัดสินว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่นั้น  แพทย์จะพิจารณาปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น อายุ ค่าความดันโลหิตปกติของคนๆนั้น ช่วงเวลาของการวัด รวมถึงเทคนิคการวัด ซึ่งอาจต้องมีการวัดซ้ำหลายๆ ครั้ง จึงจะตัดสินได้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือไม่

 

สาเหตุของความดันโลหิตสูง

  ความดันโลหิตสูงแบ่งตามสาเหตุได้ 2 ชนิด

1. ชนิดไม่ทราบสาเหตุ พบร้อยละ 90 ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงที่น่าจะเป็นสาเหตุ ได้แก่ กรรมพันธุ เชื้อชาติ ความเครียด ขาดการออกกําลังกาย ความอ้วน รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่สูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา   

2. ชนิดทราบสาเหตุ พบร้อยละ10 มีสาเหตุจาก โรคไต เนื้องอกในสมอง สมองอักเสบ ยาบางชนิด เช่น ยาคุมกําเนิด ความผิดปกติของฮอร์โมน ภาวะครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น    

 

ความดันโลหิตสูงมีอาการอย่างไร

                ส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแสดง แต่บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดมึนท้ายทอย อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ใจสั่น นอนไม่หลับ ตามัว มือเท้าชา ถ้าความดันโลหิตสูงมากอาจทําให้เส้นเลือดในสมองแตก มีอาการหมดสติ เป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตได้

 

ความดันโลหิตสูงมีอันตรายอย่างไร

                 ถ้าปล่อยให้ความดันโลหิตสูงนานๆ โดยไม่รับการรักษา จะทําให้หลอดเลือดแดงแข็งและเสื่อมมีผลต่อวัยวะต่างๆ เช่น

·       หัวใจ ทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตาย และเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว

·       สมอง ทําให้เส้นเลือดในสมองแตก เป็นอัมพาต

·       ไต ทําให้เกิดภาวะไตวาย

·       ตา ทําให้เส้นเลือดที่ตาตีบหรือแตก มีเลือดออกในตา มีอาการตามัวหรือตาบอดได้

 

“ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิต” เพื่อส่งเสริมการควบโรคความดันโลหิตสูง

จะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อความดันโลหิตสูง

·       งดอาหารเค็ม เช่น ของหมักดอง อาหารกระป๋อง ผงชูรส ผงฟู เกลือ ซีอิ๊ว

·       งดอาหารไขมันสูง เช่น ไขมันสัตว์

·       ลดน้ำหนักส่วนเกิน

·       กินยาตามแพทย์สั่ง อย่าหยุดยาหรือลดยาเอง

·       ควรไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์บ่อยเพราะจะทำให้การรักษาไม่ต่อเนื่อง

·       เลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด ควบคุมการดื่มสุรา

·       ออกกําลังกายสม่ำเสมอ เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ

·       หลีกเลี่ยงความเครียด ภาวะกดดัน

·       นอนพักผ่อนให้เพียงพอ

·       หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศหนาวหรือร้อนมากๆ

 

จะดําเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข

·       ต้องยอมรับว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องรักษาตลอดชีวิต

·       รู้จักผ่อนคลายอย่าวิตกกังวลมากเกินไป ใช้ เวลาว่างทํากิจกรรมที่เพลิดเพลิน

·       สร้างวินัยให้ตนเองในเรื่องการกินยาอย่างสม่ำเสมอ  การเปลี่ยนนิสัยบริโภค การงดสูบบุหรี่  การออกกําลังกาย

ปรับการดําเนินชีวิตให้เหมาะสม หลีกเลี่ยงการทํางานหนักและหักโหมหรือการทํางานติดต่อกันเป็นเวลานานๆ

 

PSV Hotline สายด่วน ปรึกษาปัญหาสุขภาพ ตลอด 24 ชม. โทร. 089-860-2000