การบริการทางการแพทย์

รังสีวินิจฉัย


ให้คำปรึกษาด้านการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา และตรวจวินิจฉัยทางรังสีด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยทีมรังสีแพทย์ที่มากประสบการณ์ เพื่อช่วยให้แพทย์สาขาต่างๆ สามารถค้นหาสาเหตุและข้อมูลเกี่ยวกับโรคได้อย่างละเอียดและชัดเจน

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา (General Radiography)

เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนให้บริการตรวจเอกซเรย์ตามหอผู้ป่วย (Portable X-ray)

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์พิเศษ (Special Radiography Examination)

คือ เครื่องเอกซเรย์ตรวจพิเศษทางรังสีระบบดิจิตอล (Digital Fluoroscopy) : เป็นการตรวจที่ใช้สารทึบรังสีร่วมกับการถ่ายภาพเอกซเรย์ด้วยระบบดิจิตอลซึ่งมีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ให้รายละเอียดของภาพเอกซเรย์สูงใช้ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆได้แก่ การกลืนแป้งแบเรียมซึ่งเป็นสารทึบรังสี เพื่อครวจความผิดปกติของหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก การสวนแป้งเข้าทางทวารหนักเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ และการฉีดสารทึบรังสีที่เรียกว่า "ฉีดสี" เพื่อตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ

  • การให้บริการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound: US)

เป็นการตรวจโดยส่งคลื่นเสียงความถี่สูงจากหัวตรวจของเครื่อง ผ่านไปยังอวัยวะที่ต้องการตรวจแล้วสะท้อนกลับมาที่เครื่องอัลตราซาวด์และแปลงเป็นสัญญาณภาพปรากฏบนจอสามารถเก็บภาพลงกระดาษได้

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง สามารถ Scan ผู้ป่วยได้เร็วถึง 128 ภาพ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยใช้เวลาไม่เกิน 0.5 วินาที ลดปริมาณรังสีสูงสุด 80% ด้วยโปรแกรม iDose4 ,สแกนร่างกายแบบ 3 มิติ และยังสามารถตรวจอวัยวะที่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างหัวใจอีกด้วย 

> การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Coronary CT Angiography)

เป็นการตรวจการตีบตัน และความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดเลือดหัวใจ ใช้ติดตามผลการรักษาภายหลังการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจ การทำบายพาสหลอดเลือดหัวใจหรือการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน

ข้อบ่งชี้การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอเลือดหัวใจ
ผู้ที่สงสัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหลอดเลือดหัวใจผิดปกติ เช่น มีอาการเจ็บหน้าอกผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ฟรือตรวจหัวใจด้วยคลื่นสะท้อนความถี่สูงผิดปกติ หรือไม่สามารถบอกความผิดปกติได้ชัดเจน
ติดตามผลการผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ
 
  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์เต้านม  (Mammography)

​เป็นเครื่องตรวจเอกซเรย์เต้านม ใช้ปริมาณรังสีน้อยมีความคมชัดสูง โดยจะถ่ายภาพเต้านมข้างละ 2 ท่า รวม 4 ภาพ หากสงสัยก็จะถ่ายภาพอื่นเพิ่มเติม โดยใช้อุปกรณ์ช่วยในการกดเต้านมให้เนื้อเต้านมกระจายออก และทำการเอกซเรย์ในเวลาไม่กี่วินาที โดยจะไม่ทำอันตรายใดๆ ต่อเต้านม ซึ่งกระทำโดยนักรังสีเทคนิคที่เป็นผู้หญิงภายใต้การดูแลของรังสีแพทย์สามารถตรวจพบมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ ซึ่งก้อนมะเร็งอาจมีขนาดเล็กมากคลำหรือตรวจอัลตราซาวด์ไม่พบ และการตรวจอัลตราซาวด์เต้านมร่วมด้วยจะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำมากขึ้น

  • การให้บริการตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone Mass Densitometry : BMd

เป็นเครื่องตรวจวดความหนาแน่นของมวลกระดูกโดยใช้รีงสีในปริมาณต่ำมาก เพื่อประเมินความเสี่ยงของภาวะโรคกระดูกบางหรือกระดูกพรุน ใช้เวลาในการตรวจน้อย และมีความถูกต้องแม่นยำ

  • การให้บริการตรวจเอกซเรย์ฟันดิจิตอล (Panoramic & Cephalometric)

เป็นเทคโนโลยีการสร้างภาพทางรังสีแบบ 3 มิติ สามราถถ่ายภาพโครงสร้างฟันและอวัยวะต่างๆ ที่อยู่ใกล้เคียงใช้เวลาสั้น ทำได้ง่าย ค่าใช้จ่ายและปรอมาณรังสีต่ำ สามารถสร้างภาพที่ให้รายละเอียดสูงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการรักษาทางทันตกรรมด้านต่างๆ อาทิการวางแผน การฝังรากฟันเทียม การผ่าฝันคุด /ฟันฝังที่ระบุตำแหน่งได้ยาก,การตรวจวินิจฉัยถุงน้ำ เนื้องอกในขากรรไกรนอกจากนี้ยังนำไปประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอื่นๆ

คือ การตรวจหาความผิดปกติของระบบต่างๆ ในร่างกายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสะท้อนของคลื่นวิทยุมาประกอบกันแล้วแปลงเป็นสัญญาณบนจอคอมพิวเตอร์ ภาพที่ได้จะเป็นภาพตัดขวาง 3 มิติ สามารถใช้ตรวจอวัยวะได้เกือบทุกส่วนของร่างกาย สามารถสร้างภาพเสมือนจริง ของอวัยวะภายในร่างกายโดยเฉพาะ สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อเส้นประสาท และส่วนที่เป็นมะเร็ง

> การตรวจหัวใจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiac MRI)

เป็นการตรวจหัวใจและหลอดเลือดดดยไม่ใช้รังสีเอ็กซ์และสารทึบรังสี สามารถสร้างภาพได้ทุกระนาบ และสร้างภาพ 3 มิติได้ ช่วยวินิจฉัยโรคหัวใจ การตีบตันของเส้นเลือดหัวใจที่ไปเลี่ยงหัวใจ รอยแผลเป็นที่หัวใจ ลิ้นหัวใจผิดปกติกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง หัวใจพิการแต่กำเนิด หัวใจวาย

 

เวลาทำการ : เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

ศูนย์รังสีวิจฉัย  055-90-9000 ต่อ 4171, 9123 หรือ 081-7079802