การบริการทางการแพทย์

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ


 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 1208 หรือ 055-90-9000 ต่อ 4112, 9111 ,9999 

โทรศัพท์มือถือ โทร. 081-953-8866