ติดต่อโรงพยาบาลพิษณุเวช

แผนที่โรงพยาบาลพิษณุเวช

โรงพยาบาลพิษณุเวช

211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-909-000
โทรสาร : 055-909-005, 055-909-015
อีเมล : pitsanuvej@psv.co.th

PITSANUVEJ HOSPITAL

Khunpirentoratep Rd., Muang Phitsanulok 65000
Tel. : 055-909-000
Fax. : 055-909-005, 055-909-015
E-mail : pitsanuvej@psv.co.th

www.pitsanuvej.com

www.facebook.com/Pitsanuvej

http://pitsanuvej.wordpress.com


211 ถ.ขุนพิเรนทรเทพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรฯ 055-909-000 แฟกซ์ 055-909-005, 055-909-015 khunpirentoratep Rd., Muang Phitsanulok 65000 Tel.055-909-000 Fax.055-909-005, 055-909-015