ค้นหารายชื่อแพทย์
1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายชื่อแพทย์ แผนกคลินิกหู คอ จมูก


คลินิก : หู คอ จมูกพญ.พัชรกันย์ ตั้งตรัยรัตนกุล
โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.ชนิดา จันทร์ทิม
โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.ศรีรัตน์ ชุติพงษ์วิเวท
โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.ปนัดดา ช่วยแก้ว
โสต ศอ นาสิกแพทย์

นพ.ภูริวัฑฆ์ ศุขโรจน์
โสต ศอ นาสิกแพทย์

พญ.ศิรดา อู่พุฒินันท์
โสต ศอ นาสิกแพทย์

นพ.จักรกฤษฎิ จันทวานิช
โสต ศอ นาสิกแพทย์