ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.วานัส ศิริโภคารัตนา
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมทั่วไป
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.30 - 12.00
อังคาร
08.30 - 12.00
อังคาร
13.00 - 17.00
พุธ
17.00 - 20.00
พุธ
08.30 - 13.00
พฤหัสบดี
13.00 - 17.00
ศุกร์
08.30 - 13.00
ศุกร์
17.00 - 20.00
เสาร์
13.00 - 17.00
เสาร์
08.30 - 12.00

อายุรแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.13312
แพทย์ประจำ 

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์