ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ชยดล นำเอกลาภ
ตำแหน่ง :
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิฤกต
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
17.00 - 20.00
อาทิตย์
17.00 - 20.00

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

เลขที่ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ 35625

แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร

 -สาขาอายุรศาสตร์

 - อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ