ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
   

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว. 22622
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์,สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร