ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.เอกวีร์ ศรีปริวุฒิ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
   
วันเวลาออกตรวจ  
พุธ
17.00 - 20.00
อาทิตย์
08.00 - 12.00

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.21303
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร