ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์



แพทย์ : นพ.ภูวพัศ ผดุงวณิชย์กุล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
หมายเหตุ : วันเสาร์ แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 4 เวลา 09.00-17.00น.
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
09.00 - 16.00
อังคาร
09.00 - 17.00
พุธ
09.00 - 17.00
พฤหัสบดี
09.00 - 20.00
ศุกร์
09.00 - 17.00
เสาร์
09.00 - 17.00

อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.30462
แพทย์ประจำ 

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร