ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.ศิดายุ สุริยะ
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
หมายเหตุ : วันอังคาร แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 และ 3 วันเสาร์ แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์ แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1 และ 3 วันพฤหัสบดี แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1และ 3
   
วันเวลาออกตรวจ  
อังคาร
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00
เสาร์
08.00 - 12.00
อาทิตย์
08.00 - 17.00

อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.30777
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม