ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ปฐพงษ์ โตวิวัฒน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,2 และ 3
   
วันเวลาออกตรวจ  
อังคาร
17.00 - 20.00
พุธ
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00

อายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสซั่ม
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.29196
แพทย์ไม่ประจำ