ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.เดชชาติ เงินจันทร์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจ
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ
หมายเหตุ : วันจันทร์ งดออกตรวจสัปดาห์ที่ 2 และ 3 วันเสาร์ ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 3
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 17.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
08.00 - 17.00

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.32254
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ , อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ