ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.กฤตพร พุ่มจันทน์
ตำแหน่ง : อายุรกรรมโรคหัวใจ
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ
   
วันเวลาออกตรวจ  
อาทิตย์
13.00 - 16.00

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.37130
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ , อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ