ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.เอกวิทย์ หาญกิติพงศ์ไพศาล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคหัวใจ
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคหัวใจ
หมายเหตุ : วันจันทร์ ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ออกตรวจเวลา 09.00-12.00 และ วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 4 ออกตรวจเวลา 13.00-16.00 วันศุกร์ ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2,4
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
18.00 - 20.00
ศุกร์
18.00 - 20.00
อาทิตย์
09.00 - 12.00
อาทิตย์
13.00 - 15.00

อายุรแพทย์โรคหัวใจ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.35965 
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ , อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ