ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.วีรภัทร นิ่มเกียรติขจร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคไต
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
08.00 - 13.00

อายุรแพทย์โรคไต
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.37020
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์โรคไต