ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.นรวีร์ พุ่มจันทน์
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคไต
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,2 และ 3
   
วันเวลาออกตรวจ  
ศุกร์
17.00 - 20.00
อาทิตย์
09.00 - 12.00

อายุรแพทย์โรคไต
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.31838
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์ , สาขาอายุรศาสตร์โรคไต