ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.ธนวรรณ ปรีพูล
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์โรคไต
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมโรคไต
   
วันเวลาออกตรวจ  
อังคาร
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
17.00 - 18.00

อายุรแพทย์โรคไต

ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.37588

แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร

  - อายุรศาสตร์ ,อายุรศาสตร์โรคไต