ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.เจษฎา ศรีกุลศศิธร
ตำแหน่ง : อายุรแพทย์ระบบประสาท
คลีนิก : คลินิกอายุรกรรม
สาขาเฉพาะทาง : อายุรกรรมระบบประสาท
หมายเหตุ : ตารางออกตรวจ วันเสาร์ (สัปดาห์ที่ 1) เวลา15.00-20.00 น. วันอาทิตย์ (สัปดาห์ที่ 1) เวลา08.00-12.00 น.
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 12.00
จันทร์
09.00 - 18.00
อังคาร
08.00 - 18.00
พุธ
08.00 - 18.00
พฤหัสบดี
08.00 - 18.00
เสาร์
15.00 - 20.00

อายุรแพทย์ระบบประสาท
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.2863
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาประสาทวิทยา