ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ณรงค์ เลิศเพียรธรรม
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
คลีนิก : คลินิกกุมารเวช
สาขาเฉพาะทาง : กุมารเวช
   
วันเวลาออกตรวจ  
อาทิตย์
13.00 - 17.00

กุมารแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.17567
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์