ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ทำนบ ตัณนิติศุภวงษ์
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
คลีนิก : คลินิกกุมารเวช
สาขาเฉพาะทาง : กุมารเวชโรคระบบการหายใจ
หมายเหตุ : วันเสาร์ แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 เวลา 13.00 - 17.00 น. (แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 2,4)
   
วันเวลาออกตรวจ  
อังคาร
17.00 - 20.00
เสาร์
13.00 - 17.00
อาทิตย์
09.00 - 17.00

กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
เลขทะเบียนเวชกรรม 23327
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์ , อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ