ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์



แพทย์ : นพ.ทรงเกียรติ อุดมพรวัฒนะ
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
คลีนิก : คลินิกกุมารเวช
สาขาเฉพาะทาง : กุมารเวชโรคติดเชื้อ
หมายเหตุ : วันอาทิตย์ แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ 5 เท่านั้น
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
17.00 - 20.00
เสาร์
09.00 - 13.00

กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
เลขทะเบียนเวชกรรม  32737
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขากุมารเวชศาสตร์ , อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ