ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ธนาธรณ์ พุฒิกานนท์
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
คลีนิก : คลินิกกุมารเวช
สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
17.00 - 20.00

กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม

เลขทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.38613

แพทย์ไม่ประจำ

 วุฒิบัตร

สาขาเวชศาสตร์ , อนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม