ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ชัยวัฒน์ เหลืองวิเชียรพร
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
คลีนิก : คลินิกกุมารเวช
สาขาเฉพาะทาง : กุมารเวชโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
09.00 - 12.00
เสาร์
17.00 - 20.00
อาทิตย์
17.00 - 20.00

กุมารแพทย์โรคโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว. 26777

วุฒิบัตร

- สาขากุมารเวชศาสตร์ ,สาขาโลหิตวิยาและมะเร็งในเด็ก