ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.กฤติกา สุขสงวน
ตำแหน่ง : สูติ - นรีแพทย์
คลีนิก : คลินิกสูติ-นรีเวช
สาขาเฉพาะทาง : สูติ-นรีเวช
   
วันเวลาออกตรวจ  
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00
อาทิตย์
09.00 - 12.00

สูติ - นรีแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.19296
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา