ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.กำพล ปราบริปูตลุง
ตำแหน่ง : สูติ - นรีแพทย์
คลีนิก : คลินิกสูติ-นรีเวช
สาขาเฉพาะทาง : สูติ-นรีเวช
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
13.00 - 17.00
อาทิตย์
09.00 - 12.00

สูติ - นรีแพทย์
เลขทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.32134
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา