ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.อรรถยา รัตนแก้ว
ตำแหน่ง : สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา
คลีนิก : คลินิกสูติ-นรีเวช
สาขาเฉพาะทาง : สูติ-นรีเวช มะเร็งนรีเวช
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
17.00 - 20.00
พุธ
17.00 - 20.00
อาทิตย์
13.00 - 16.00

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.34035
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา  ,  อนุสาขามะเร็งนรีวิทยา