ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.มงคล สุนทราคม
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมทั่วไป
หมายเหตุ : วันอังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-17.00 วันอังคารสัปดาห์ที่ 2,4 แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-14.00 วันอังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-14.00 วันอังคารสัปดาห์ที่ 2,4 แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-17.00 วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,3,5 แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-14.00 วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-17.00 วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3,5 แพทย์ออกตรวจเวลา 08.00-13.00
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 17.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
08.00 - 13.00

ศัลยแพทย์
ทะเบียเวชกรรมเลขที่ ว. 7644
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์