ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.เจตน์ปิยะ อ้นมี
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมทั่วไป
หมายเหตุ : วันอังคารสัปดาห์ที่ 1,3,5 ออกตรวจ 08.00-14.00น. และวันอังคารสัปดาห์ที่ 2,4 ออกตรวจ 08.00-17.00น. วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3,5 ออกตรวจ 13.00-17.00น.
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 14.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
13.00 - 17.00
อาทิตย์
13.00 - 17.00

ศัลยแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.27187
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์