ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.อำพล ซังเอียด
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมทั่วไป
   
วันเวลาออกตรวจ  
อังคาร
17.00 - 20.00
พุธ
17.00 - 20.00
อาทิตย์
17.00 - 20.00

ศัลยแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว. 28463
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์