ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.ณัฐ โพธิ์ปาน
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์กระดูก
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 13.00
อังคาร
08.00 - 13.00
พุธ
08.00 - 13.00
พฤหัสบดี
13.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 13.00
เสาร์
08.00 - 13.00

ศัลยแพทย์กระดูก
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.34844
แพทย์ประจำ
 

วุฒิบัตร
- สาขาออร์โธปิดิกส์