ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.มีนา เพิ่มไทย
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ-ศัลยกรรมทางมือและข้อมือ
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมกระดูก
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
08.00 - 10.00

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.28552
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาออร์โธปิดิกส์