ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.สมบุญ ทรงศักดิ์เกสร
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ระบบประสาท
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมประสาท
หมายเหตุ : แพทย์งดออกตรวจ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 17.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00

ศัลยแพทย์ระบบประสาท
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.10180
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาประสาทศัลยศาสตร์