ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.พงษ์ศักดิ์ สารเจริญ
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
   
วันเวลาออกตรวจ  
อาทิตย์
10.00 - 12.00

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.15966
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
สาขาศัลยศาสตร์ , สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา