ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.พัลลภา วงศ์วนากุล
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมตกแต่ง และความงาม
   
วันเวลาออกตรวจ  
อาทิตย์
10.30 - 12.00

ศัลยแพทย์ตกแต่งและความงาม
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว. 29700
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ , สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง