ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.เจษฎา เมธรุจภานนท์
ตำแหน่ง : ศัลยแพทย์ทรวงอก
คลีนิก : คลินิกศัลยกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ศัลยกรรมทรวงอก
   
วันเวลาออกตรวจ  
อาทิตย์
14.00 - 15.00

ศัลยแพทย์ทรวงอก
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว. 23945
แพทย์ไม่ประจำ 

วุฒิบัตร
- สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก