ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.อังคณา กฤชส่งศักดิ์ชัย
ตำแหน่ง : แพทย์ศูนย์สุขภาพ
คลีนิก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
หมายเหตุ : แพทย์งดออกตรวจ วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 17.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00

แพทย์ศูนย์สุขภาพ
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.41990 
แพทย์ประจำ

สอบถามตารางออกตรวจแพทย์ได้ที่ แผนกศูนย์สุขภาพรักษ์ชีวิต โทร 055-909-000 ต่อ 4163 และ 9121