ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ธนิยะ วงศ์วาร
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
คลีนิก : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
สาขาเฉพาะทาง : ศูนย์ตรวจสุขภาพ
   
วันเวลาออกตรวจ  
เสาร์
09.00 - 15.00
อาทิตย์
09.00 - 15.00

แพทย์ศูนย์สุขภาพ

ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.29313

แพทย์ไม่ประจำ

สอบถามตารางออกตรวจแพทย์ได้ที่  ศูนย์สุขภาพรักษ์ชีวิต โทร 055-909-000  ต่อต่อ 4163 และ 9121