ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ทพญ.พัชรพรรณ อินเลื่อมใส
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
คลีนิก : คลินิกทันตกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรม
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
17.00 - 20.00
ศุกร์
17.00 - 20.00
อาทิตย์
09.00 - 17.00

ทันตแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.8292 
แพทย์ไม่ประจำ

สอบถามตารางออกตรวจแพทย์ได้ที่แผนกทันตกรรม โทร 055-909-000 ต่อ 4159