ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ทพญ.ปีติรัตน์ สมบัติใหม่
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
คลีนิก : คลินิกทันตกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรม
หมายเหตุ : วันเสาร์ แพทย์งดออกตรวจสัปดาห์ที่ 3
   
วันเวลาออกตรวจ  
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
08.00 - 17.00

ทันตแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ท.13136
แพทย์ประจำ