ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ทพ.ธนาคม มหาชัยพงศ์กุล
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
คลีนิก : คลินิกทันตกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรม
หมายเหตุ : วันอาทิตย์ แพทย์ออกตรวจสัปดาห์ที่ 1
   
วันเวลาออกตรวจ  
พุธ
17.00 - 20.00
อาทิตย์
09.00 - 17.00

ทันตแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ท.4191
แพทย์ไม่ประจำ