ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ทพญ.สิริกานต์ จันทร์ประเสริฐ
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
คลีนิก : คลินิกทันตกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรม
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจ วันเสาร์สัปดาห์ที่ 1,3
   
วันเวลาออกตรวจ  
อังคาร
17.00 - 20.00
พฤหัสบดี
17.00 - 20.00
เสาร์
09.00 - 17.00

ทันตแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.10832
แพทย์ไม่ประจำ