ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : ทพ.ปิยชาติ ใจชุ่ม
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์จัดฟัน
คลีนิก : คลินิกทันตกรรม
สาขาเฉพาะทาง : ทันตกรรม
หมายเหตุ : วันพฤหัสบดี แพทย์งดออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 วันศุกร์ แพทย์งดออกตรวจสัปดาห์ที่ 2,4 วันเสาร์ แพทย์งดออกตรวจสัปดาห์ที่1,3 วันอาทิตย์ แพทย์งดออกตรวจสัปดาห์ที่ 1,3
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
13.00 - 20.00
อังคาร
13.00 - 20.00
พุธ
13.00 - 20.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00
เสาร์
08.00 - 17.00
อาทิตย์
08.00 - 17.00

ทันตแพทย์จัดฟัน
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ท.14752
แพทย์ประจำ

สอบถามตารางออกตรวจแพทย์ได้ที่แผนกทันตกรรม โทร.055-90-900 ต่อ 4159