ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.กิตติโชค มาลยาภรณ์
ตำแหน่ง : แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
คลีนิก : คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
สาขาเฉพาะทาง : เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
10.00 - 14.00
อังคาร
10.00 - 14.00
พุธ
10.00 - 14.00
พฤหัสบดี
10.00 - 14.00
ศุกร์
10.00 - 14.00

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.28316
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู