ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.พรอนงค์ อริยจินดา
ตำแหน่ง : รังสีแพทย์
คลีนิก : รังสีวินิจฉัย
สาขาเฉพาะทาง : รังสีวินิจฉัย
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.30 - 17.00
อังคาร
08.30 - 17.00
พุธ
08.30 - 17.00
พฤหัสบดี
08.30 - 17.00
ศุกร์
08.30 - 17.00
เสาร์
08.30 - 17.00

รังสีแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.37105
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย