ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.วิวัฒน์ ทิสยากร
ตำแหน่ง : รังสีแพทย์
คลีนิก : รังสีวินิจฉัย
สาขาเฉพาะทาง : รังสีวินิจฉัย
หมายเหตุ : แพทย์ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ 4
   
วันเวลาออกตรวจ  
ศุกร์
17.00 - 20.00

รังสีแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว. 36259
แพทย์ไม่ประจำ

วุฒิบัตร
- สาจารังสีวิทยาวินิจฉัย , อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว