ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : พญ.อาภาภรณ์ สุทธิมนัส
ตำแหน่ง : รังสีแพทย์
คลีนิก : รังสีวินิจฉัย
สาขาเฉพาะทาง : รังสีวินิจฉัย
   
วันเวลาออกตรวจ  
จันทร์
08.00 - 17.00
อังคาร
08.00 - 17.00
พุธ
08.00 - 17.00
พฤหัสบดี
08.00 - 17.00
ศุกร์
08.00 - 17.00

รังสีแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่  ว. 39437
แพทย์ประจำ

วุฒิบัตร
- สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย                                                                                                                  - สาขาเชี่ยวชาญภาพวินิจฉัยขั้นสูง