ค้นหารายชื่อแพทย์

ค้นหารายชื่อแพทย์


1. ค้นหาจากรายชื่อแพทย์

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  แพทย์

2. ค้นหารายชื่อแพทย์ จากวันที่ต้องการ

  คลินิก
  สาขาเฉพาะทาง
  


รายละเอียดแพทย์แพทย์ : นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์
ตำแหน่ง : รังสีแพทย์
คลีนิก : รังสีวินิจฉัย
สาขาเฉพาะทาง : รังสีวินิจฉัย
   

รังสีแพทย์
ทะเบียนเวชกรรมเลขที่ ว.29301
แพทย์ไม่ประจำ 

วุฒิบัตร
- สาจารังสีวิทยาวินิจฉัย , อนุสาขารังสีร่วมรักษาของลำตัว